Xe tai lanh Xe tai lanh
1/1 2 Yeu thich
Kho lanh                                                                             
1. Định nghĩa                     
Tân Bảo An cung cấp dịch vụ kho lạnh bao gồm:
-          Kho lạnh lưu trữ và bảo quản
-          Kho lạnh cross-docking - tạm nhập và xuất trong ngày
-          Quản lý hàng hóa
-          Kiểm tra chất lượng
-          Đóng gói, xếp dỡ, dán nhãn
-          Kho lạnh phân phối               
2. Giá trị                              
-          Linh hoạt và ổn định             
-          Đáng tin cậy              
-          Thời gian: giao nhận hàng đúng lịch và theo kế hoạch            
-          Địa điểm: giao nhận hàng đúng địa điểm yêu cầu     
-          Nhiệt độ: giao nhận và bảo quản theo đúng yêu cầu về nhiệt độ      
-          Chất lượng: kiểm soát và bảo vệ hàng hóa nhằm hạn chế tối đa các mất mát và hư hỏng       
-          Kiểm soát: Cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng về tình trạng và tiến độ thực hiện dịch vu      
-          Chi phí thấp nhất    
-          Liên tục cải tiến: mang lại các giải pháp tốt hơn và bền vững               
3. Chi phí                             
                Chi phí luôn rẻ nhất tỷ lệ với dịch vụ tốt nhất và luôn vượt xa sự mong đợi của khách hàng                           

4. Quy trình thực hiện

swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
swensens
bigc
highlandscofee
newcho
annamgroup
bootstrap carousel